Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Lhotsko - Vodovod

MzeLhotskoZlínský kraj

Vodojem Lhotsko - VodovodPamětní deska Lhotsko - VodovodPamětní deska Lhotsko - Vodovod

 

 

 

Stavbou Lhotsko – Vodovod je řešeno zásobování obyvatelstva a vybavenosti pitnou vodou. Pro obec Lhotsko jako zdroje pitné vody jsou využívány vrty, realizované jižně nad zastavěným územím obce. Těžená voda je přes přerušovací komoru dodávána do vodojemu, který je situován ve vzdálenosti 130 m nad jižním okrajem zástavby. Z vodojemu je voda dodávána do gravitační distribuční sítě obce.

Stavba „Lhotsko – Vodovod“ probíhala od září 2014 do září 2015. Kolaudační souhlas nabyl právní moci dne 23. 10. 2015. Celkové náklady stavby byly vyčísleny na 14 630 337,- Kč. Tato částka byla rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady. Ve výsledku Ministerstvo zemědělství poskytovalo zálohově dotaci v celkové výši 8 719 000,- Kč, což je 70 % z uznatelných nákladů. Obec Lhotsko ze svých finančních prostředků zainvestovala 4 711 337,- Kč. Zlínský kraj na základě smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje poskytne 1 200 000,- Kč v roce 2016, což je 10 % z uznatelných nákladů.