Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán


Informace o vydaném Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Územní plán Lhotsko ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce Lhotsko vydalo dne 30. 8. 2011 usnesením č. 86/ZZ8/11 Územní plán Lhotsko formou Opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti dne 17. 9. 2011. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území celého k.ú. Lhotsko.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet na:

  • Obecním úřadu Lhotsko, kompletní dokumentace
  • Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu
  • Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Koordinační výkres

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lhotsko v uplynulém období 2011 - 2016

Zpráva o uplatňování Územního plánu