naše obec

menu

úvodní stránka
historie obce
kontakty
zastupitelstvo
úřední hodiny
povinné informace
úřední e-deska
dokumenty
tiskopisy ke stažení
územní plán
knihovna
SDH
služby
fotogalerie
napište nám
autor stránek

Evropská databáze

 

  

MASVAS

 

 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vítáme Vás v obci Lhotsko

Naše obec patří mezi ty nejmenší. Nachází se tři kilometry od Vizovic. Rozloha katastrálního území je 295 ha, počet obyvatel k 31. 12. 2005 je 262 obyvatel. Obec Lhotsko je od roku 1991 samostatná a patří pod správní obvod Města Vizovice. V obci je vybudována plynofikace a kanalizace pouze částečná.

Obec protíná silnice první třídy 1/49. Školu ani školku nemáme. V obci je však významná podnikatelská činnost. Chemický závod, prodej a servis výpočetní techniky, výrobna masa, výroba fasádních barev, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství a spousta drobných živnostníků. Naše katastrální území se může pochlubit překrásnou přírodou. Po žluté nebo po modré turistické značce se můžete dostat na Čertovy skály, do Luhačovic a stejně tak i směrem ke Zlínu. Všechny Vás srdečně zveme. 

aktuality

Informace občanům z Policie ČR (ZDE)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Informace o vydané změně č. 2B Územního plánu obce Lhotsko ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo obce Lhotsko vydalo dne 12. 12. 2008 usnesením č. 119/ZZ15/08 změnu č. 2B Územního plánu obce Lhotsko formou Opatření obecné povahy č. 1/2008, které nabylo účinnosti dne 6. 1. 2009. Změnou se vymezuje plocha pro dopravu, pro rychlostní komunikaci R49.
Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet:
- na obecním úřadu ve Lhotsku – včetně dokladové části
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu - u pořizovatele
- na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pozor změna e-mailové adresy:

Nová:
starosta@obeclhotsko.cz
nebo:
ucetni@obeclhotsko.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------
Městský úřad Vizovice je úřadem s rozšířenou působností, vykonává státní správu pro obce a města svého územního obvodu, kde patří i Obec Lhotsko. Žádosti a dokumenty si můžete stáhnout:
www.vizovice.eu, v pravo E-Služby úřadu, Žádosti a formuláře.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Obec Lhotsko je členem MAS Vizovicko a Slušovicko: více informací:
www.masvas.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------
Výměna občanských průkazů
V roce 2008 probíhá čtvrtá etapa výměny občanských průkazů. Jedná se o občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. prosince 2003. Tyto občanské průkazy pozbývají platnost 31. 12. 2008.
Občané jsou povinni podat žádost o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. 11. 2008, na příslušném obecním či městském úřadě (obecní úřady s rozšířenou působností). Na úřad je nutno přinést starý občanský průkaz, 1 fotografii a vyplnit příslušnou žádost. Výměna občanského průkazu je bezplatná.
Při ztrátě, poškození nebo odcizení OP je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč. Při ztrátě a odcizení dokladu musí občan při podání žádosti předložit také svůj rodný list.
Výjimka z povinnosti vyměnit si OP mají pouze občané narozeni před 1. 1. 1936, kteří mají OP vydaný na dobu neomezenou. 
· Občan musí do 15-ti dnů požádat o vydání nového OP také v následujících případech:
· Pokud nahlásil ztrátu či odcizení OP
· Po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP (uvedeném na dokladu)
· Po obdržení oddacího listu
· Po nabytí správní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
· Po obdržení úmrtního listu manžela (ky)
· Po dni, kdy občan ohlásil změnu místa trvalého pobytu, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu
· Při nesplnění těchto zákonem stanovených povinností, může být občanovi uložena pokuta ve výši 100,- až 10 000,- Kč. 

Sepsala: 2008-03-11         Jana Horčicová – starostka obce 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Soutěž O keramickou popelnici byla vyhodnocena.
Nejlepší obce a města, jejichž občané vytřídili nejvíce odpadu v rámci Zlínského kraje byly dne 16.1. 2008 vyhlášeny v Baťově mrakodrapu ve Zlíně. Soutěž O keramickou popelnici vyhlásil Zlínský kraj se společností EKOKOM v rámci informační komunikační kampaně s názvem „Má to smysl, Třiďte odpad“. Do této soutěže se zapojilo 300 obcí v celém Zlínském kraji.Ve sledovaném období od 1. října 2006 do 30. září 2007 v kategorii do 500 obyvatel se umístily:

Oceněné obce Zlínského kraje v soutěži O keramickou popelnici:
l. místo Staré Hutě
2. místo Ublo
3. místo Lhotsko 

Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří poctivě třídí odpad. Za toto krásné třetí místo jsme obdrželi šek na 10 000,- Kč, tyto prostředky jsou účelově určeny na nákup kontejneru na tříděný odpad. 
(fotografie zde)

úřední e-deska

úřední e-deska

dotace

Czechpoint

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

kde nás najdete

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

Lhocánek

letecké snímky

nové fotografie

Dýně 2014

Karneval březen 2014

Konec prázdnin 2013

Lampionový průvod 2013

Dlabání dýní 2013

Vysazení lip