naše obec

menu

úvodní stránka
historie obce
kontakty
zastupitelstvo
úřední hodiny
povinné informace
úřední e-deska
dokumenty
územní plán
knihovna
SDH
služby
fotogalerie
napište nám
autor stránek

Evropská databáze

 

  

MASVAS

 

 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vítáme Vás v obci Lhotsko

Naše obec patří mezi ty nejmenší. Nachází se tři kilometry od Vizovic. Rozloha katastrálního území je 295 ha, počet obyvatel k 31. 12. 2005 je 262 obyvatel. Obec Lhotsko je od roku 1991 samostatná a patří pod správní obvod Města Vizovice. V obci je vybudována plynofikace a kanalizace pouze částečná.

Obec protíná silnice první třídy 1/49. Školu ani školku nemáme. V obci je však významná podnikatelská činnost. Chemický závod, prodej a servis výpočetní techniky, výrobna masa, výroba fasádních barev, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství a spousta drobných živnostníků. Naše katastrální území se může pochlubit překrásnou přírodou. Po žluté nebo po modré turistické značce se můžete dostat na Čertovy skály, do Luhačovic a stejně tak i směrem ke Zlínu. Všechny Vás srdečně zveme. 

aktuality

Informace občanům z Policie ČR (ZDE)
-----------------------------------------------------------------------
Informace o vydané změně č. 2B Územního plánu obce Lhotsko ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce Lhotsko vydalo dne 12. 12. 2008 usnesením č. 119/ZZ15/08 změnu č. 2B Územního plánu obce Lhotsko formou Opatření obecné povahy č. 1/2008, které nabylo účinnosti dne 6. 1. 2009. Změnou se vymezuje plocha pro dopravu, pro rychlostní komunikaci R49.
Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet:
- na obecním úřadu ve Lhotsku – včetně dokladové části
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu - u pořizovatele
- na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 
------------------------------------------------------------------------
Pozor změna e-mailové adresy:

Nová:
starosta@obeclhotsko.cz
nebo:
ucetni@obeclhotsko.cz
------------------------------------------------------------------------
Městský úřad Vizovice je úřadem s rozšířenou působností, vykonává státní správu pro obce a města svého územního obvodu, kde patří i Obec Lhotsko. Žádosti a dokumenty si můžete stáhnout:
www.vizovice.eu, v pravo E-Služby úřadu, Žádosti a formuláře.
------------------------------------------------------------------------
Obec Lhotsko je členem MAS Vizovicko a Slušovicko: více informací:
www.masvas.cz
------------------------------------------------------------------------
Výměna občanských průkazů
V roce 2008 probíhá čtvrtá etapa výměny občanských průkazů. Jedná se o občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. prosince 2003. Tyto občanské průkazy pozbývají platnost 31. 12. 2008.
Občané jsou povinni podat žádost o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. 11. 2008, na příslušném obecním či městském úřadě (obecní úřady s rozšířenou působností). Na úřad je nutno přinést starý občanský průkaz, 1 fotografii a vyplnit příslušnou žádost. Výměna občanského průkazu je bezplatná.
Při ztrátě, poškození nebo odcizení OP je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč. Při ztrátě a odcizení dokladu musí občan při podání žádosti předložit také svůj rodný list.
Výjimka z povinnosti vyměnit si OP mají pouze občané narozeni před 1. 1. 1936, kteří mají OP vydaný na dobu neomezenou. 
· Občan musí do 15-ti dnů požádat o vydání nového OP také v následujících případech:
· Pokud nahlásil ztrátu či odcizení OP
· Po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP (uvedeném na dokladu)
· Po obdržení oddacího listu
· Po nabytí správní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
· Po obdržení úmrtního listu manžela (ky)
· Po dni, kdy občan ohlásil změnu místa trvalého pobytu, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu
· Při nesplnění těchto zákonem stanovených povinností, může být občanovi uložena pokuta ve výši 100,- až 10 000,- Kč. 

Sepsala: 2008-03-11         Jana Horčicová – starostka obce 
------------------------------------------------------------------------
Soutěž O keramickou popelnici byla vyhodnocena.
Nejlepší obce a města, jejichž občané vytřídili nejvíce odpadu v rámci Zlínského kraje byly dne 16.1. 2008 vyhlášeny v Baťově mrakodrapu ve Zlíně. Soutěž O keramickou popelnici vyhlásil Zlínský kraj se společností EKOKOM v rámci informační komunikační kampaně s názvem „Má to smysl, Třiďte odpad“. Do této soutěže se zapojilo 300 obcí v celém Zlínském kraji.Ve sledovaném období od 1. října 2006 do 30. září 2007 v kategorii do 500 obyvatel se umístily:

Oceněné obce Zlínského kraje v soutěži O keramickou popelnici:
l. místo Staré Hutě
2. místo Ublo
3. místo Lhotsko 

Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří poctivě třídí odpad. Za toto krásné třetí místo jsme obdrželi šek na 10 000,- Kč, tyto prostředky jsou účelově určeny na nákup kontejneru na tříděný odpad. 
(fotografie zde)

anketa


úřední e-deska

úřední e-deska

dotace

Czechpoint

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

kde nás najdete

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

Lhocánek

nové fotografie

Vysazení lip

Mikuláš 2011

Velikonoční zvyky - klabání

Okrsková soutěž SDH

Karneval

Knihovna a děti

Pohádkový les

Hasíme, i když jsme malí!
Hasíme, i když jsme malí!
Únor 2009
Únor 2009
Hruška
hruška
požární sport
požární sport
Lhotsko - nové snímky
Lhotsko - nové snímky
zima v obci
zima v obci